BARN OG UNGDOM

Kungfu Panda Kids 6-8 år

I vårt ny oppstartede Kung Fu-program for barn i alderen 6-8 år følger barna en gradvis pedagogisk utvikling med fokus på lek og moro, samtidig som vi trener grunnteknikker, uttøyning, akrobatikk og koordinasjon med disiplin og respekt i fokus.

BJJ Kids 8-11 år

Vi instruerer selvforsvar for barn i alderen 8-11 år med hovedfokus Brasiliansk jiu-jitsu og Karate.
Vi legger stor vekt på:

  • Selvforsvar
  • Disiplin
  • Respekt
  • Kroppsbeherskelse
  • Lek og moro

BJJ er en form for Jiu-jitsu som fokuserer på å legge motstanderen i bakken og kontrollere kampen ved hjelp av holde- og låse- grep. Man kan altså stanse en angriper uten å slå et eneste slag! I tillegg til Jiu Jitsu trener vi likevel noen slag og spark hentet fra thaiboksing og karate. Dette er først og fremst slik at vi, kontrollert, kan trene forsvar mot slike teknikker. Konkret vil treningen bestå av slag- og sparkøvelser, falløvelser (ruller etc.), frigjøringer fra grep, nedtagninger, låsegrep, det å forsvare seg på bakken (bryting), komme seg unna slag og spark (unnvikelser og forflytninger), blokkeringer samt selvfølgelig lek og moro.

BJJ Junior 11-15

Hovedfokuset i BJJ – Junior 11 -15 er kast, grep, posisjoner, timing, kontrollgrep og strategi. Man kan altså stanse en angriper uten å slå et eneste slag! Uansett om det er i en selvforsvarssituasjon eller i en MMA-kamp er det særdeles viktig å være i stand til å avslutte eller kontrollere en kamp på bakken, noe BJJ tilbyr. Det er en sport som passer for alle. En av grunntankene i Brasiliansk Jiu-jitsu er at du skal tilpasse teknikkene til deg.
Konkret vil treningen bestå av fallteknikk, frigjøringer fra grep, nedtagninger, låsegrep og det å forsvare seg på bakken. Treningene er lagt opp på en slik måte at alle kan delta og få utbytte. Uansett ferdigheter og fysikk vil du raskt merke at du kommer i bedre form med morsom trening. Det legges stor vekt på fri kamp og sparring, også kalt “å rulle”. Dette gjør man for å sikre at utøverne også er i stand til å utføre innøvde teknikker på en motstridende treningspartner, samt å nøytralisere motstanderens angrep.